Een bedrijf: één team, één gezamenlijke missie

Consultancy Netwerk Transcend

Transcend Advies Groep

Brückmann Advies & Coaching is een samenwerkingsrelatie aangegaan met consultancy netwerk “Transcend Advies Groep”. Door de krachten te bundelen ontstaat er een netwerk van professionals met verschillende achtergronden en expertises zodat in elke situatie de juiste persoon ingezet kan worden. Transcend Advies Groep is gespecialiseerd in gedragsverandering, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Doordat beiden organisaties dezelfde visie aanhangen, is er een vruchtbare samenwerkingsrelatie ontstaan.